×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found

Aula de Música

0
0
0
s2smodern

AUDICIÓ de FINAL de CURS T.16-17

Alumnes de l' Aula de Música CMC Poblenou

FiCursMusica T16-17

Els alumnes de l' Aula de Música us oferiran un recull variat, amb les peces que han treballat durant la Temporada 16-17.

A les 11 del matí, del DISSABTE DIA 10 de juny hi participaran els alumnes de PIANO, que ens oferiran peces de diversos estils, i els alumnes de la CORAL INFANTIL, els més petits de la casa, que ens han preparat un recull variat de cançons.

A les 6 de la tarda, podrem gaudir dels nostres alumnes de FLAUTA i de GUITARRA, amb temes que ells mateixos han escullit per la diada de cloenda del curs, i que han anat preparant durant el curs.

També podrem sentir la nostre ORQUESTRA, un "Combo" que aquesta temporada hem recent estrenat i que es un dels tres nous cursos ofertats des de l'Aula per la propera temporada i següents. 

 

Us hi esperem amb il·lusió!

Recordeu que la entrada és LLIURE, tant per a socis i per a no socis de "El Centre".
Qualsevol consulta ens la podeu dirigir al nostre correu: MAIL
 
Director: Jordi Tomás

 

Add a comment
0
0
0
s2smodern

Qui som? Què som?

L’Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poblenou és fundada en els anys 70 del segle passat per iniciativa d’un grup de socis de l’entitat amb la vocació de fomentar la cultura i praxis musical en el barri del Poblenou. Essent part integral del C.M.C, l’Aula de música pretén formar als alumnes dins l’esperit que emana de l’humanisme cristià, així com del sentiment de catalanitat.

En els seus prop de 40 anys d’història, l’Aula, com el mateix Centre que l’acull, ha aconseguit tenir un fort arrelament al barri, convertint-se, així, en una peça clau en la formació de moltes generacions de poblenovins que, sigui d’una manera amateur o amb la intenció de professionalitzar-se, s’han volgut iniciar en l’art dels sons.

Fb AMAmb el pas del temps, i seguint les diverses reformes educatives que s’han anat aplicant, l’Aula de música s’ha adaptat a les noves programacions i mètodes sense abandonar, però, l’exigència per mantenir un nivell acadèmic el més alt possible, intentant educar, de forma més global, en la cultura de l’esforç i l’excel·lència.

Entenent l’educació musical com un fenomen que transcendeix l’espai de la classe en sí, l’Aula col·labora amb el districte de St. Martí, amb les parròquies, en la confecció del cicle Cava-Concert del CMC,...per tal d’apropar la música a tots els racons del Poblenou. 

Si esteu interessats en el món de la música, us convidem a conèixe'ns, a apropar-vos al nostre petit àmbit de formació, i a que visqueu la música amb nosaltres com un fenomen que, a més de fer-nos fruir i sentir sensacions meravelloses, ens dota de noves capacitats conceptuals, de millor concentració, de disciplina, autocontrol, sentit estètic, i un llarg etcètera. 

L'Aula de Música de 'El Centre', al Poblenou, té com a objectiu bàsic fomentar l'estima, coneixement i praxis de l'art dels sons.

 Així, per tal d'aconseguir-ho, l'escola imparteix tots els cursos de Grau Elemental, el primer cicle de Grau Mitjà, tallers pensats per a adults, preparació per a proves d'accés a estudis professionals en Conservatori, i ensenyaments personalitzats per aquelles persones que els requereixin; i tot això des d'una òptica eminentment humana que tè en compte les característiques instrumentals.

Add a comment

0
0
0
s2smodern

Escola de Música per adults

L’Aula de Música CMC presta una especial atenció a l’aprenentatge de la música en l’edat adulta. És per això que tenim una àmplia oferta formativa adreçada a aquest públic.

L’aprenentatge de la música, o de tot allò que forma part de la cultura musical, en etapes de maduresa, ha de ser enfocat d’un manera diferenciada atenent  les motivacions especials que porten a cada persona  voler emprendre els estudis musicals. Per aquest motiu, l’Aula imparteix, regularment, cursos de llenguatge musical en tres anys pensats perquè es pugui adquirir una lectura musical mitjana necessària per a desenvolupar l’activitat instrumental.

El professorat instrumental, i de forma individualitzada, respon també als interessos personals. La preferència pel repertori clàssic o modern portaran a la tria del professor més adient en cada cas.

Així mateix, per aquelles persones que estan interessades en una formació més humanística, l’Aula imparteix des de cursos bianuals d’Estètica i Història de la música, fins a cursets trimestrals centrats en aspectes i/o moments històrics concrets.

En qualsevol cas, l’atenció personal ens porta molts cops a haver de fer treballs específics i individuals per atendre la diversitat. Cada persona és un món amb els seus interessos, preocupacions, motivacions, .... i això no ho volem pas desatendre. És per això que la personalització d’un curs, a voltes, és completament necessària i es realitza una planificació d’estudis individual.  

Add a comment
0
0
0
s2smodern

Estimulació Musical

 EstimulacioMusicalL’estimulació musical és una sèrie de cursos per a infants de 3 a 7 anys en què s’intenta potenciar les capacitats musicals dels alumnes i gaudir plegats del llenguatge afectiu de la música. No es tracta d’ensenyar tècnicament, sinó de desenvolupar progressivament una capacitat per servir-se d’ella com un medi d’expressió i representació al servei dels objectius educatius.

Tots els nens són musicals. Tots naixem amb dots per a la música. De fet, el moviment, el ritme i el cant són una part més de les característiques de les persones. La música és el nostre primer contacte amb el món i el nostre primer mitjà per comunicar-nos i expressar les nostres necessitats. Així com tots els infants neixen amb el potencial d’aprendre a parlar i entendre la seva llengua materna, també neixen amb el potencial d’entendre i reproduir la música de la seva cultura. Per això, l’estimulació musical facilita a l’infant expressar millor les seves emocions i sentiments.

Estimulació musical

D’altra banda, la música s’entén com una forma d’estimular en l’infant, la capacitat artística, creativa i afectiva que proporcioni les bases sòlides per al coneixement dels elements musicals (ritme, melodia, timbre, textura i forma). El llenguatge musical és l’eina que faculta a la persona per poder llegir, escriure i entendre la música occidental. Això suposa l’aprenentatge d’un nou idioma que atorga un gran ventall de possibilitats cognitives:

• Capacitat d’expressió i comprensió més oberta i lliure.

• Una sensibilitat músico-artística que facilita un altre tipus de socialització.

• Capacitat de comprensió cultural més àmplia.

• Facilitat d’assimilació en altres competències (matemàtica, artística...).

Finalment, la música és un important factor de desenvolupament i un recurs educatiu en la creació d’actituds i hàbits bàsics i imprescindibles per a l’educació integral de l’infant. És un element bàsic en l’educació infantil i primària. Mitjançant activitats musicals es poden treballar molts aspectes fonamentals com l’autoconeixement, l’expressió, el treball en grup i diferents valors com, per exemple, el respecte vers les persones.

Add a comment
0
0
0
s2smodern

Reglament de Règim intern:

 • El curs segueix el calendari escolar, essent, per tant, el seu inici a mitjans de Setembre, i la seva finalització pocs dies abans de Sant Joan, al mes de Juny.

 •  Les classes que caiguin en dia festiu no seran recuperables.

 •  En cas que un alumne/a no pugui assistir a classe, aquesta no es recuperarà. Només es recuperarà si és el professor el que no pot fer la corresponent.

 •  S’han de respectar al màxim les dates d’avaluació acordades al calendari escolar, en el cas de no poder-ho fer s’haurà de contactar amb direcció 15 dies abans per tal de buscar una solució. 

 •  A partir de primer curs de grau elemental, per promocionar de curs, l’alumne haurà de demostrar els coneixements apresos en un examen a final de curs.

 •  Els professors entregaran, a cada un dels alumnes, un informe, durant el mes de febrer, en el que es farà un valoració del ritme individual d’aprenentatge.

 •  A més de les classes, l’Aula de música organitza altres activitats durant el curs: audicions internes, actuacions públiques, sortides,... La participació, en aquestes activitats, és obligatòria.

 •  L’alumne té l’obligació de realitzar els treballs que el professor estimi necessaris.

 •  Els alumnes tenen el dret de ser tractats amb respecte i educació així com l’obligació de tractar de la mateixa manera al professorat.

 •  El professorat té l’obligació de tractar acuradament a l’alumnat així com el dret de ser tractats de la mateixa manera.

 •  El màxim d’alumnes en les classes de grup, és de 10.

 •  Les classes d’instrument s’impartiran, sempre, de manera individual.

 •  Mentre s’està impartint classes, en cap cas els pares/tutors podran estar presents.

 •   L’horari de les classes individuals és estimatiu. Poden allargar-se o fer-se més curtes segons el professor ho consideri oportú. 

 •  L’Aula no es fa responsable del material que els alumnes deixen a les classes.

Direcció de l'Aula de Música de "El Centre"
Add a comment
0
0
0
s2smodern

LLENGUATGE MUSICAL

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Edat (**)
Iniciació   18.15h – 19.00h       4 – 5 anys
Preparatori 18.00h – 19.00h   18.00h – 19.00h     6 – 7 anys
1r G. Elemental (*) 18.00h – 19.00h   18.00h – 19.00h     7 – 8 anys
2n G. Elemental (*) 18.00h – 19.00h   18.00h – 19.00h      
3r G. Elemental (*)   17.45h –18.45h   17.45h –18.15h    
4t G. Elemental (*)   18.45h –19.45h   19.15h –19.45h    
1r G. Mitjà       19.45h –21.15h    
2n G. Mitjà   19.45h –21.15h        
LLENGUATGE PER A ADULTS A determinar.  
 
ALTRES CURSOS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Cor 1r i 2nG. Elemental     19.00h –19.30h    
Cor 3r i 4tG. Elemental       18.15h –19.15h  
Història i Estètica de la Música     20.00h –21.30h    
(*) Tots aquells alumnes que cursen el llenguatge de grau elemental també han de cursar el cor corresponent al seu nivell.(**) A partir dels 8 – 9 anys és convenient determinar en quin grau es troba l’alumne per tal d’escollir el curs adequat al seu nivell.


 

Add a comment